Een persoonlijk verhaal

Een woordje voor de pleegouders en gezaghebbende van mijn kinderen, en een ieder die geïnteresseerd is.  Geschreven in het voorjaar van 2013. Status quo Ik zie de kinderen variërend van twee…

De uithuisplaatsing

Op 11 april 2007 heeft Bureau “Jeugdzorg” Groningen met veel geweld (3 man politie (waaronder onze wijkagent Bassie en Adriaan) en 6 medewerkers van Stichting Bureau “Jeugdzorg” mijn kinderen uit…