De pedo

pedo1989-2003  Met de pedo heb ik een relatie van 13 jaar gehad, waarvan de laatste 7 jaar in een huwelijk. De pedo is de vader van mijn eerste drie kinderen.

De pedo heeft uit een eerder huwelijk drie kinderen gekregen; allemaal dochters. Een van deze dochters heeft op latere leeftijd aangifte gedaan van seksueel misbruik.

Drie weken na mijn vertrek (2003) heeft er een politie-inval plaatsgevonden, waarbij de pedo is gearresteerd en zijn huis grondig is onderzocht. Bij dit onderzoek heeft men bewijsmateriaal gevonden van (kinder) porno en seksueel (mis)bruik.

Zijn seksuele geaardheid of hoe je het wil noemen; ziekelijke afwijking is voor een normaal mens niet te doorgronden. Het verklaart tevens waarom mijn leven een hel was met deze man.

Klik op het krante-artikel om het verhaal te lezen.

Voor meer informatie over zijn karakter en persoonlijkheid verwijs ik naar het onderzoek van het Pieter Baan Centrum.